Choose a language
Navigation

Nedozvoljene aktivnosti na biračkom mestu

Izmena biračkog spiska na dan glasanja

Glasanje umesto drugoga

Povreda tajnosti glasanja

Višestruko glasanje

Prisustvo propagandnog materijala na udaljenosti manjoj od 50 m od biračkog mesta

U glasačkoj kutiji nije nađen kontrolni listić

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji je veći od broja birača koji su glasali

Glasanje bez isprave kojom se dokazuje identitet

Nedozvoljene aktivnosti stranaka i funkcionera

Funkcionerska kampanja

 

Zloupotreba javnih resursa

 

Nedozvoljene aktivnosti političkih subjekata

 

Nedozvoljeno finansiranje političkih subjekata

 

 

Nedozvoljeno izveštavanje elektronskih medija

 

Neistinito i neobjektivno izveštavanje

 

Govor mržnje i diskriminacija

 

Neravnomerna zastupljenost stranaka i kandidata

 

 

Birački spisak

 

Upis u birački spisak

 

Promene podataka u biračkom spisku