Choose a language
Navigation

Najnovije vesti


Izveštaji

TWITTER BOX450

— BIRAČKIH MESTA KOJE SMO PRATILI

1059

— LJUDI JE UČESTVOVALO U MISIJI GRAĐANI NA STRAŽI

980

— OBUČENIH KRATKOROČNIH POSMATRAČA

70.000

— PREĐENIH KILOMETARA TOKOM KAMPANJE

4.250

— poslatih SMS poruka

34

— obučena dugoročna posmatrača

4500

— poziva iz call centra

21000

— minuta razgovora u call centru