Choose a language
Navigation

Najnovije vesti


Izveštaji

  • CRTA podnosi zahtev za uvid u zapisnike sa biračkih mesta

    Beograd, 10. april 2017- Rezultati analize informacija o kvalitetu procesa tokom izbornog dana prikupljenih sa reprezentativnog i slučajnog uzorka od 450 biračkih mesta i uvidom u zapisnike istaknute nakon zatvaranja istih biračkih mesta, CRTA posmatračka misija «Građani na straži» je ocenila da je izborni dan protekao uglavnom u skladu sa propisanim procedurama, dok su informacije o izlaznosti i rezultatima pojedinačnih kandidata u skladu sa rezultatima koje je objavio RIK (na osnovu 99,9 odsto obrađenog materijala). CRTA posmatračka misija «Građani na straži» stoji iza svojih preliminarnih nalaza o monitoringu kvaliteta procesa pre i tokom izbornog dana.
    Dalje…

TWITTER BOX450

— BIRAČKIH MESTA KOJE SMO PRATILI

1059

— LJUDI JE UČESTVOVALO U MISIJI GRAĐANI NA STRAŽI

980

— OBUČENIH KRATKOROČNIH POSMATRAČA

70.000

— PREĐENIH KILOMETARA TOKOM KAMPANJE

4.250

— poslatih SMS poruka

34

— obučena dugoročna posmatrača

4500

— poziva iz call centra

21000

— minuta razgovora u call centru